News in Asia

โรคไวรัสในวัยเด็กที่พบบ่อย

กลุ่มหลักซึ่งประกอบด้วยเกือบ 60% ของการวิเคราะห์ทั้งหมดมีระบบภูมิคุ้มกันเป็นกลางธรรมดา ภาระโรคของพวกเขาในวัยเด็กค่อนข้างต่ำ ภาระโรคในวัยเด็กลดลงสำหรับกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองซึ่งประกอบด้วยมากกว่า 20% ของกลุ่มทั้งหมดกลุ่มนั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต้านทานยืดหยุ่นโดยเฉพาะแม้แต่อาการของโรคในวัยเด็กทั่วไปเช่นโรคหัดโรคคางทูมหรือโรคหัดเยอรมัน

ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ก็ปรากฏน้อยลงในกลุ่มนี้มากกว่าในกลุ่มเป็นกลางกลุ่มยืดหยุ่นถูกนำมารวมกันโดยกลุ่มเล็ก ๆ สามกลุ่มแสดงเหตุการณ์ของโรคภูมิแพ้หลายรายการ กลุ่มผสมขนาดประมาณคร่าวๆ มีลักษณะเฉพาะด้วยโรคภูมิแพ้เพียงครั้งเดียวเช่นการแพ้ยาเช่นโรคติดเชื้อแบคทีเรียและโรคติดเชื้อในเด็กเช่นไข้อีดำอีแดงต้อกระจกหรือหัดเยอรมัน ที่เล็กที่สุดในห้ากลุ่ม ประกอบด้วยคนที่ชอกช้ำในวัยเด็ก พวกเขามีความไวต่อโรคภูมิแพ้มากขึ้น แต่ตอบสนองได้ค่อนข้างยืดหยุ่นกับโรคไวรัสในวัยเด็กที่พบบ่อย